tirsdag 4. desember 2012

Selv presentasjon


 

Monotypi


Hva er monotypi?

Anbefalt alder: 3 år og eldre. Monotypi er et trykk man lager med hjelp av vannbasert maling som man smører utover en glassplate. Monotypi betyr "ett trykk", fordi det vil nemlig aldri bli to identisk like trykk. Monotypi teknikken gir veldig mange muligheter, og resultatet er ofte avhengig av hell som av dyktighet. Med bruk av monotypi kan man skape mange flotte og fantasifulle bilder, motiver til kort eks.
 
                                           
                                                   Her har jeg brukt blandingsteknikk
 
        

Vinterbilder

 


  

tirsdag 13. november 2012

Horisontale, vertilkale og diagonalelinjer.


                               Her ser vi diagonale linjer, horisontale og vertilkale linjer på bildet.

                                 
                                   Her ser vi vertikale, horisontalelinjer, sirkler og digonale linjer

Høst bilder